Citylager_logo

Prislista och storleksberäknare

Hyran är fast under de första 6 månaderna därefter har City Lager rätt att göra skälig höjning av hyran.
Nya priser aviseras minst 60 dagar i förväg.

Citylager har vid utebliven betalning 14 dagar efter förfallodatum rätt att vägra kunden tillträde till sitt förvaringsutrymme.
Vid för sen betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift.